Η Αμιλορίδη προστατεύει από τον Διαβήτη 

 

Πρόσφατα δημοσιεύτηκε στο έγκυρο επιστημονικό περιοδικό Lancet η μελέτη PATHWAY-3 η οποία πραγματοποιήθηκε στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο Addenbrooke's του Cambridge. Αυτή η μελέτη ανέδειξε την αξία της Αμιλορίδης (αντιυπερτασικό φάρμακο) σε ασθενείς με προδιαβήτη ή διαβήτη. Στη μελέτη μια ομάδα ασθενών έλαβε μόνο υδροχλωροθειαζίδη (διουρητικό) για τη ρύθμιση της αρτηριακής υπέρτασης, μια άλλη ομάδα έλαβε συνδυασμό αμιλορίδης και υδροχλωροθειαζίδης και η τρίτη ομάδα έλαβε μόνο αμιλορίδη. Όλοι οι ασθενείς υποβλήθηκαν σε καμπύλη γλυκόζης με χορήγηση 75γρ γλυκόζης. Η μόνη ομάδα που έδειξε μεγαλύτερη αύξηση στη γλυκόζη ήταν η ομάδα που λάμβανε μόνο διουρητικό.

Από τη μελέτη, λοιπόν, φαίνεται οτι η χορήγηση συνδυασμού αμιλορίδης και υδροχλωροθειαζίδης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επαρκή ρύθμιση της υπέρτασης των ασθενών με προδιαβήτη, χωρίς να επηρεαστεί ο μεταβολισμός της γλυκόζης. Αυτή η μελέτη έρχεται να δώσει λύση στο πρόβλημα πολλών προδιαβητικών και διαβητικών ασθενών που η υπέρτασή τους απαιτεί και χρήση διουρητικού για να ρυθμιστεί.